üniversite kursu ankara


kambriyen


Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları. isim jeoloji


Örnek Cümle

Kambriyen patlaması konusundaki tartışmalar, neredeyse evrimsel biyolojinin kendisi kadar geniş bir temel gerektirir, çünkü bu konuyla ilgili bilgi, paleontoloji (fosil bilimi), jeoloji, gelişimsel biyoloji, moleküler biyoloji, ekoloji ve sınıflandırma bilimini ve başka bazı bilim dallarını ilgilendirir. Massimo Pigliucci & Çeviren Fatma Pınar


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları. isim jeoloji

1. Çan. isim

2. Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması. isim

Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. sıfat

1. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. isim

2. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik. isim

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ

Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgılarda veya yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda değişmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen işe göre düzenlenmiş bazı mekanizmaları çalıştıran kaldıraç kollarının, tuş sıralarının bütünü.

1. Aynı koşuda bir kişi adına yarışan atlar.

2. Aynı ahırdan olan yarış atları, ahırdaş. isim

3. Birbirinden hiç ayrılmayan sıkı arkadaşlar. mecaz

Damar tıkanıklığı. isim tıp

Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek başörtüsü. isim

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

1. Dansçı ve şarkıcı Japon kadını. isim

2. Özel olarak konuk ağırlamak için yetiştirilmiş Japon kadını. isim

Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2024

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.